Přenesená daňová povinnost - uvedení kotle do provozu a roční servis kotle

Plné znění otázky

Mohu uplatnit přenesenou daňovou povinnost na a) uvedení plynového kotle do provozu, b) roční servis kotle?

Odpověď