Konsignační sklad v Německu z pohledu DPH

Plné znění otázky

Česká firma, plátce DPH, zřídí u svého zákazníka v Německu, také majitele VAT-Nr., konsignační sklad. Z tohoto skladu bude odebírat jediný zákazník. Dle údajů od obchodního partnera v Německu také platí zjednodušený postup DPH, tj. česká firma se nemusí registrovat k DPH v Německu a německý zákazník bude v principu reverse-charge vykazovat DPH u německého FÚ. Jaký je další praktický postup? V okamžiku přemístění zboží do DE vystaví česká firma daňový doklad (dodací list), který vykáže na řádku č. 20 přiznání k DPH a dále ho vykáže v souhrnném hlášení a Intrastatu. Na základě údajů o měsíčním odběru zboží pak česká firma vystaví na německého odběratele fakturu, která však již nebude v žádném hlášení či přiznání figurovat. Je to tak? 

Odpověď