Rozdělení HV ve v.o.s.

Plné znění otázky

V průběhu roku 2020, tedy přesně k 1. 7. 2020 se změnil společník ve v. o. s. Byli vždy 2. Jeden byl ale nahrazen novým. Jak se má rozdělit ke zdanění výsledek hospodaření za rok 2020? Na koho půjde polovina (dle společenské smlouvy každý rovným dílem) HV za rok 2020? Musí se nějak vypočítávat podíl na minulého společníka nebo se bere stav k 31. 12. 2020 a půjde to rovným dílem na společníky evidované k 31. 12. 2020?

Odpověď