Exekuce

Plné znění otázky

Firma s. r. o., plátce DPH, má 5 nezaplacených vydaných faktur v hodnotě cca 200 000 Kč. Faktury byly vystavené v říjnu, listopadu 2017 a lednu 2018. V dubnu 2021 nám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce na tuto částku. V červnu 2021 nám byla doručena doložka provedení exekuce (nabytí právní moci). V prosinci 2021 nám bylo doručeno usnesení o zastavení exekuce. Firma byla vymazána z obchodního rejstříku, exekuci na majetek nelze provést. Dosud nebyly v účetnictví tvořeny opravné položky. Je možné je udělat nyní? Jak prosím postupovat, aby vše bylo správně zaúčtováno a pohledávky byly správně odepsány?  

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů