Kurzová ztráta u úvěru

Plné znění otázky

Prosím o potvrzení správnosti postupu: s.r.o., plátce DPH koupila nový firemní automobil, na který si vzala úvěr financovaný v EUR. Po úhradě zálohy na vozidlo zůstala k úhradě vozidla částka 1.936.434 Kč, kterou platila dodavateli vozidla úvěrová společnost. úvěrová smlouva (jistina) zní na částku 80.684,76 euro. Společnost používá denní kurzy dne ČNB. úvěrová smlouva byla zaúčtována: 1.936.434 Kč (nedoplatek faktury vozidla) MD 321/D 461, 38.325,- Kč (kurzová ztráta) MD 563/D 461. Celkem součet těchto dvou částek je po přepočtení kurzem cena úvěru, t.j. 80.684,76 euro. Účet 321 byl vynulován, na účtu 461 je zůstatek cena úvěru 80.684,76 euro (1.974.759 Kč). Je uvedený postup správný?

Odpověď