Pořízení zboží z JČS

Plné znění otázky

Zakoupili jsme od polského výrobce plotové panely, které budou ohraničovat pozemek firmy. Faktura je s 0% DPH, včetně dopravy na firmu v ČR. Jaká je moje povinnost vůči DPH? Případně, kde se to projeví v tiskopise přiznání DPH?

Odpověď