Záloha na služby a záloha na pořízení drobného majetku

Plné znění otázky

Na konci roku firma zaplatí zálohu na poštovné, které se jí vždy vyúčtovává na konci dalšího měsíce a zároveň má uhrazenou zálohu na počítač (drobný majetek), kdy k dodání dojde v lednu následujícího roku. Účtovali jsme na 314 obojí, ale auditor nesouhlasí s odkazem na I-43. Prý se má nově účtovat na 381, ale domnívám se, že I-43 se vztahuje jen na zálohy v cizí měně.

Odpověď