Kurzové rozdíly k úrokům, které nejsou daňově uznatelné

Plné znění otázky

FIrma má úvěr v cizí měně od sesterské společnosti z Německa. Firma nesplnila z důvodu vykázané ztráty podmínky § 25 odst. 1 písm. w) (poměr úvěrových fin. nástrojů k čtyřnásobku vlastního kapitálu), proto v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob vyloučila úroky z úvěru z daňových výdajů. V rámci účetní závěrky byl k rozvahovému dni zaúčtován kurzový zisk z úvěru do daňových výnosů. Může firma v daňovém přiznání kurzový zisk, který souvisí s uvedeným úvěrem, vyloučit z daňových příjmů?

Odpověď