Podíly na zisku u mateřské společnosti

Plné znění otázky

Společnost s r. o., mateřská společnost, v roce 2021 zaúčtovala dle zápisu valné hromady nárok na příjem podílu na zisku od své dceřiné společnosti. MD 351 DAL 665 v částce 10 mio Kč. K 31.12.2021 bylo splaceno pouze 8 mio Kč, 2 mio Kč byly doplaceny až v lednu 2022. V daňovém přiznání k DPPO za rok 2021 uvádím na řádku 110 hodnotu zaúčtovanou ve výnosech, tedy 10 mio Kč. Dotaz: jakou částku uvedu v Samostatné příloze k položce 12 I oddílu na řádku C - 2 Podíly na zisku? Zaúčtované podíly do výnosů (10 mio Kč) nebo skutečně přijaté na bankovní účet (8 mio Kč)?

Odpověď