Zdanění dotace na restrukturalizace ovocných sadů

Plné znění otázky

Právnická osoba v roce 2021 nakoupila stromky a vysadila ovocný sad. Náklady na výsadbu činily 200 000 Kč. Na podzim roku 2021 požáda SZIF o dotaci na podporu restrukturalizace ovocných sadů. Na konci února 2022 dostala rozhodnutí o poskytnutí této dotace – v rozhodnutí je uvedeno, že se poskytuje dotace pro rok 2021. Dotace nebyla poskytnuta na úhradu skutečných nákladů, ale na ha plochy nově vysázeného ovocného sadu.Bude dotace zdaňována ve výnosech? Pokud ano, v jakém roce – v roce 2021 nebo v roce 2022, kdy bylo o dotaci skutečně rozhodnuto?

Odpověď