Fakturace do Maďarska

Plné znění otázky

Česká firma A objednala v Německu zboží pro Maďarského zákazníka. Zboží odjelo přímo z Německa do Maďarska. Dopravu zajišťovala německá firma. Fakturace byla provedena následovně:

1. Německá firma fakturovala české firmě A (reverse charge).

2. Česká firma A fakturovala české firmě B (režim přenesené daňové povinnosti § 92 zákona o DPH- faktura za prodej ocele nad 100 000 Kč).

3. Česká firma B fakturovala maďarské firmě – (dodání zboží do jiného členského státu). 

Jak mají firmy postupovat z hlediska vypořádání DPH?

Odpověď