Poskytnutý finanční dar

Plné znění otázky

Společnost s r. o. poskytla finanční dar politické straně pro senátní kampaň ve výši 70 000 Kč, bez protiplnění. Zaúčtovala bych následovně: 1) Předpis na základě darovací smlouvy MD 568/D 379 (nedaňový náklad), 2) Úhrada MD 379/D 221, 3) Následně v DPPO za rok 2022 bych odečetla jako položku odčitatelnou od základu daně. Je výše uvedený postup správný? Jsou s darem spojené ještě nějaké další kroky? 

Odpověď