Přenesená daňová povinnost a poměrný nárok na odpočet

Plné znění otázky

Společnost s ručením omezeným provozuje svou činnost v rodinném domě, který je ve vlastnictví společníků (s. r. o. má zde sídlo a provozovnu na základě smlouvy o výpůjčce) a zároveň společníci v tomto RD mají bydliště. S. r. o. nechalo na své náklady provést montáž kamerového systému - kamery jsou umístěny v prostorách sloužících k podnikání a dále na domě tak, že snímají pozemek, na kterém stojí RD (v prostorách k bydlení kamery umístěny nejsou). Cena za montáž kamerového systému je pod hranici 80 tisíc. Je možno postupovat tak, že dodavatel kamer. systému vystaví fakturu na odběratele s. r. o. (je plátce DPH) v přenesené daňové povinnosti, s. r. o. zahrne do svých nákladů poměrnou část fakturované částky (např. přepočtem podle podlahové plochy užívané k podnikání) a v přiznání k DPH na ř. 10 vypočte daň z celé fakturované částky a na ř. 43 uplatní nárok na odpočet DPH pouze ve výši poměrné části stanovené pro podnikatelskou činnost?

Odpověď