Vyúčtování elektřiny - DUZP

Plné znění otázky

Pronajímatel vlastní velkou nemovitost, kde má několik nájemců (obchody, kanceláře, provozovny, restaurace). Celou elektřinu platí pronajímatel (je napsaná na pronajímatele) a nájemci platí pronajímateli měsíčně zálohy na elektřinu (vč. DPH). Vždy jednou ročně dochází k vyúčtování a je vystavována konečná faktura jednotlivým nájemcům, kde se zúčtují zálohy dle skutečné spotřeby elektřiny. V letošním roce z důvodu zvyšování cen si pronajímatel nechal udělat již 3x vyúčtování elektřiny od dodavatele elektřiny (má spotové ceny). Podle celkové výše faktur zvyšoval odhadem v průběhu roku zálohy nájemcům za elektřinu. Nemůže být problém v tom, že konečné vyúčtování udělá opět až po 12 měsících? Je administrativně náročné vždy podle vyúčtování zjišťovat skutečnou spotřebu jednotlivých nájemců (udělat propočet podle jednotlivých elektroměrů nájemců, společných prostor atd.). Lze tedy akceptovat DUZP jednou ročně při propočítání skutečné spotřeby elektřiny? DPH z přijatých úplat (záloh) od nájemců je řádně na výstupu odváděno.

Odpověď