Zrušení úroku z prodlení po dodatečném daňovém přiznání

Plné znění otázky

V řádném daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty vznikla daňová povinnost, kterou poplatník uhradil opožděně a správce daně vyměřil úrok z prodlení. Poté bylo podáno dodatečné přiznání, ve kterém byl uplatněn odpočet za nákup automobilu. Celková daňová povinnost za dané období byla menší než odpočet z nákupu automobilu. Zruší správce daně původní úrok z prodlení?

Odpověď