Manželka jako spolupracující osoba a následně OSVČ v režimu paušální daně

Plné znění otázky

Manžel jako OSVČ přerušil podnikání k 29. 11. 2022. Do té doby byla manželka spolupracující osobou. Od 30. 11. 2022 bude manželka OSVČ a příjmy po odečtení výdajů jako osoby spolupracující dosáhnou téměř 500 000 Kč. Z uvedené částky vznikne povinnost vyšších záloh na sociální, zdravotní a daně z příjmů pro rok 2023. Může v tomto případě již jako OSVČ vstoupit do paušálního režimu pro rok 2023 a tím nebude brán zřetel na vypočtené zálohy?

Odpověď