Odpočet daně při registraci - developer

Plné znění otázky

Právnická osoba (s.r.o.), developer, neplátce DPH, začal v roce 2021 s výstavbou několika rodinných domů (RD) na pozemcích, které jsou jeho majetkem. V lednu 2023 budou RD kolaudovány a následně postupně prodány. Developer tedy očekává, že se zhruba v březnu roku 2023 stane plátcem daně ze zákona, tj. překročí obrat 2 mil. Kč (prodejem prvního RD). Otázka zní, zda je možné uplatnit nárok na odpočet při registraci k DPH (§ 79 ZDPH) z přijatých plnění (nákup materiálu, stavební práce - tj. v souhrnu z neprodaných RD), když u developera nejsou RD považovány za dlouhodobý majetek, ale za zásoby (vlastní výrobky). Tzn. zřejmě není a asi ani nemůže být splněna podmínka § 79 odst. 2, tj. že musí jít o dlouhodobý majetek. Možnost uplatnit odpočet by tak byla pouze podle § 79 odst. 1, tedy jen z plnění přijatých 12 měsíců před registrací, kdy se tato plnění stala součástí obchodního majetku - zásob?

Odpověď