Zařazení do směnného režimu

avatar Poradna Otázky a odpovědi / vloženo: 23. 9. 2016

Máme provoz, který je zajištěn následovně: po-pá je provoz zajištěn od 05:30-22:00 ve třech směnách - 05:30-14:00, 14:00 -22:00, 5:30-18:00. so, ne jedna směna - 05:30-18:30.

Jak by mělo být definován režim práce pracovníků, kteří se na všech směnách točí? 40 hodin týdně, 37,5 hodin týdně, nebo 38,75 hodin týdně?

  • Jarmila Weislová (vloženo: 23. 9. 2016 13:56)

    Stanovenou týdenní pracovní dobu upravuje § 79 zákoníku práce a její maximální délka činí 40 hodin týdně (odstavec 1). Pod tuto hranici je týdenní pracovní doba stanovena u některých zaměstnanců v závislosti na charakteru práce a pracoviště anebo v závislosti na pracovním režimu práce - 37,5 hodiny týdně pro zaměstnance s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem a 38,75 hodin týdně pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem (odstavec 2).

    Z dotazu vyplývá, že každý zaměstnanec v závislosti na rozvrhu směn pracuje postupně ve všech směnách – v některé ze tří směn v pondělí až pátek nebo v jednu směnu v sobotu a neděli. Pracovní režimy jsou definovány v § 78 odst. 1 zákoníku práce. Podle písmene d) je dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Podle písmene e) je třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Charakteristickým znakem obou definic je vzájemné pravidelné střídání zaměstnanců. Z rozpisu směn, který uvádíte, jednoznačně vyplývá, že podmínka vzájemného pravidelného střídání zaměstnanců ve dvou nebo ve třech směnách není splněna. V pondělí až pátek pracují zaměstnanci ve směnách vedle sebe a v sobotu a neděli jen v jedné směně. Proto stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně.
    Zaměstnavatel by však mohl využít úpravy uvedené v § 79 odst. 3 zákoníku práce a týdenní pracovní dobu zkrátit. Podle tohoto ustanovení zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zaměstnavatel by mohl vydat vnitřní předpis a v něm pro zaměstnance upravit týdenní pracovní dobu zkrácenou pod hranice uvedené v § 79 odst. 1 a 2. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. zaměstnavatel, který odměňuje své zaměstnance platem.