Společník poskytne svůj soukromý automobil s. r. o.

avatar Poradna Otázky a odpovědi / vloženo: 23. 9. 2016

Pokud společník poskytne svůj soukromý automobil s. r. o. - jaká se obvykle v praxi uzavírá smlouva dle NOZ? Je možné, aby automobil dále využívala fyzická osoba (společník) pro své soukromé účely + s. r. o. pro podnikání? S. r. o. by si vykazovala pouze služební cesty bez ohledu na soukromé jízdy, tj. měli by automobil jakoby na dvě poloviny. Nebo lze automobil poskytnout pouze jako celek s. r. o. a dále s. r. o. by v případě soukromých cest vykazovala v poměru cesty služební a soukromé?

 • Jarmila Weislová (vloženo: 23. 9. 2016 14:05)

  Uvedený případ lze dle mého názoru vyřešit např. uzavřením smlouvy, kterou společník přenechá společnosti s ručením omezeným automobil k dočasnému užívání souběžně se společníkem dle sjednaných pravidel (dny, časy) nebo dle ad hoc dohody.

  Je-li společník s. r. o. zároveň jejím jednatelem nebo členem jiného orgánu nebo je u této společnosti zaměstnán, lze stejného cíle dosáhnout rovněž tak, že společník přenechá automobil společnosti k výlučnému dočasnému užívání např. nájemní smlouvou (úplatně) nebo smlouvou o výpůjčce (bezúplatně) a společnost dále přidělí tento automobil tomuto společníkovi k užívání smlouvou o výkonu funkce nebo pracovněprávní smlouvou či jinou dohodou, podle níž bude automobil oprávněn užívat i pro své soukromé účely. Ve druhém jmenovaném případě by se nicméně na straně společníka (zaměstnance) jednalo o příjem dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, tj. příjem ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc, minimálně však 1 000 Kč, který je nutné danit a který také zvyšuje vyměřovací základ pro povinné pojistné.

  Volbu příslušné varianty je třeba provést s ohledem na konkrétní případ (poměr cest služebních a soukromých, stáří vozidla, náklady na jeho údržbu atd.) nejlépe po poradě s účetním a daňovým poradcem, který zná majetkové poměry společnosti.

  Při uzavírání podobných smluv mezi společníkem a s. r. o. je třeba též dbát na dodržení veškerých případných povinností vyplývajících § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 • Pavel Šulc (vloženo: 5. 6. 2017 18:11)

  Nedávno jsem četl zajímavý článek o společnících a jejich podílech, možná by vám mohli poskytnout bližší informace.