Vydáno: 11. 1. 2008

K interpretaci daňových zákonů; k podmínce osvobození od daně z převodu nemovitostí

Sp. zn. / Čj.: IV. ÚS 814/06#1