Vydáno: 25. 8. 2015
Nezdanitelné částky z titulu bytové potřeby počínaje rokem 2015 Ing. Eva Sedláková Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) obsahuje v § 15 ustanovení, která umožňují snížit základ daně z příjmů fyzických osob, a tím následně daňovou povinnost poplatníka daně z příjmů. Nezdanitelné částky podle § 15 zákona o daních z příjmů odečítá od základu daně poplatník buď v daňovém přiznání, nebo prostřednictvím zaměstnavatele na základě ročního zúčtování záloh z příjmů ze závislé činnosti. Nezdanitelné částky, kterou je i bytová potřeba, nelze uplatnit jako měsíční odpočet ve výši 1/12 příslušné nezdanitelné částky pro měsíční srážení záloh v rámci příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2015.