Vydáno: 2. 12. 2015
Odpisová skupina Ing. Jan Ployer Do jaké odpisové skupiny máme zařadit popsané SKP 31.62.13. - Ohrady elektricky napájené? Bylo by možné zařazení pod položku 2-35 Ostatní elektrická zařízení, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy? odpověď:
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 12/2015.