Vydáno: 27. 11. 2015
Minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění na přelomu let 2015/2016 Ing. Antonín Daněk Specialista na oblast zdravotního pojištění. V následujícím textu si předvedeme postupy zaměstnavatele v přímé návaznosti na zákonné minimum na přelomu let 2015/2016, kdy od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy jako minimálního vyměřovacího základu zaměstnance na částku 9 900 Kč. Pokud se nejedná o činnost vykonávanou na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracuje zaměstnanec při příjmu nižším než minimum zpravidla na zkrácený pracovní úvazek. U všech příkladů se jedná o zaměstnance, u kterého musí zaměstnavatel dodržet při odvodu pojistného zákonné minimum.
Zdroj: Práce a mzda, 12/2015.