Vydáno: 22. 1. 2016
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění Katarína Dobešová, Pracovnice MF ČR. Lektorka a autorka mnoha odborných publikací. Ing. Iva Rindová Dlouholetá lektorka, zkušební komisařka Komory daňových poradců. Cílem tohoto příspěvku je shrnutí podmínek, za kterých je oprávněn provést zaměstnavatel jako plátce daně roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2015 (dále též „roční zúčtování“) svým zaměstnancům, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Úvodem je třeba uvést, že všechny základní podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pro rok 2015 zůstaly v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“), zachovány:
Zdroj: Práce a mzda, 2/2016.