Vydáno: 28. 1. 2016
Odečitatelná položka na výzkum a vývoj v judikatuře správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) dovoluje využití odečitatelné položky od základu daně určené na podporu výzkumu a vývoje. Pro daňové subjekty je tato možnost lákavá, nicméně ne vždy je výzkumnou činností to, co je za ni vydáváno, popř. dochází k častým chybám v dokumentaci této činnosti. V dnešním přehledu judikatury správních soudů se podíváme na to, jak některé sporné případy dopadly v soudním řízení. Pravidla pro uplatnění odečtu zakotvil ZDP nejprve do § 34, později se tuto problematiku snažil podrobněji upravit v nově vkládaných ustanoveních § 34a až 34e včetně možnosti požádat správce daně o závazné posouzení, zda jsou podmínky odečtu splněny. To však podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč, takže nebývá příliš často využíváno a spory jsou řešeny až v rámci daňových či soudních řízení.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2016.