Vydáno: 26. 2. 2016
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích Ing. Miluše Procházková Bývalá pracovnice Odvolacího finančního ředitelství v Brně, lektorka, odbornice na daň z příjmů ze závislé činnosti. Dotazy a odpovědi k výpočtu ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015 Dotaz: Zaměstnanec se v srpnu 2015 oženil, jeho manželka má 2 děti z předchozího vztahu. Daňové zvýhodnění na děti manželky jsme poplatníkovi přiznali od září 2015. Manželé měli po celý rok 2015 stejné trvalé bydliště – společnou domácnost. Můžeme zaměstnanci uplatnit daňové zvýhodnění na děti za celý rok 2015 v ročním zúčtování? Stačí čestné prohlášení manželky, že ona daňové zvýhodnění neuplatňuje? Je potřeba potvrzení od biologického otce dětí, který na děti platí výživné?
Zdroj: Práce a mzda, 3/2016.