Vydáno: 26. 2. 2016
Změny zákona o pedagogických pracovnících v důsledku novely provedené zákonem č. 379/2015 Sb. PhDr. Mgr. Jiří Valenta Lektor a poradce v oblasti řízení školy a školského zařízení Uvedená novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen ZPP), má dvě věcně zcela samostatné a na sobě nezávislé části: v té první dochází k rozšíření způsobů získání předpokladu odborné kvalifikace pedagogických pracovníků (konkrétně u absolventů studijních oborů s umělecko-pedagogickým zaměřením), druhá pak zavádí dlouho avizované změny pravidel pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky. Dále následuje komentář obou těchto částí novely zákona, a to s důrazem na personální praxi při řízení školy a školského zařízení.
Zdroj: Práce a mzda, 3/2016.