Vydáno: 18. 2. 2016
DPH u nemovitých věcí v roce 2016 Ing. Václav Benda Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb., byla vedle dalších změn upravena také pravidla pro osvobození od daně při dodání a nájmu nemovitých věcí, která vyplývají z § 56 a 56a zákona o DPH. K problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v červenci 2015 metodickou informaci, která byla v prosinci 2015 aktualizována dodatkem č. 1, který reaguje zejména na změny provedené s účinností od 1. 1. 2016. V následujícím článku jsou vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně při dodání a nájmu nemovitých věcí a podmínky, kdy tato plnění podléhají zdanění. Uplatňování DPH je vysvětlováno s využitím příkladů, na nichž je vysvětlena praktická aplikace zákona o DPH v této oblasti v návaznosti na aktuálně platnou právní úpravu od 1. 1. 2016 a metodickou informaci GFŘ k ní.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2016.