Vydáno: 2. 3. 2016
Zákonné opravné položky k více pohledávkám do 30 000 Kč za jedním dlužníkem Ing. Martin Děrgel Účetní jednotka v roce 2014 vytvořila zákonnou opravnou položku podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb. ve výši 100% k několika pohledávkám (12 měsíců po splatnosti) vůči dlužníkovi X v celkové výši do 30 000 Kč. Může totéž zopakovat také v roce 2015 k dalším drobným pohledávkám vůči dlužníkovi X ve výši zhruba 20 000 Kč? V případě „malých“ pohledávek s rozvahovou hodnotou v okamžiku jejich vzniku do 30 000 Kč včetně je možno již po uplynutí 12 měsíců od splatnosti vytvořit nejsnazší typ zákonných opravných položek („ZOP“), a to až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Omezením u těchto ZOP podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZoR“), ale je, že celková hodnota těchto „malých“ pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž je tento typ ZOP tvořen, nesmí přesáhnout za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2016.