Vydáno: 31. 3. 2016
Prošlo odborným dohledem
Zdanění nemovitých věcí z pohledu daně z přidané hodnoty Matěj Nešleha, daňový poradce, KODAP Jihlava Zákon o dani z přidané hodnoty hovoří o nemovitých věcech hned v několika ustanoveních. Snahou tohoto příspěvku není postihnout problematiku nemovitých věcí a DPH komplexně, ale zaměřit se pouze na několik málo oblastí zdanění nemovitých věcí. Úplně vynecháme místo plnění u nemovitých věcí, nárok na odpočet daně a jeho úpravy a krácení a mnohá další témata. Naopak naši pozornost zaměříme především na určení správné sazby daně a vymezení pojmu funkční celek. Zdanění staveb pro bydlení Zdanit či nezdanit předmětnou transakci s nemovitou věcí, a pokud ano, tak jakou sazbu daně uplatnit? Základní? První sníženou? Nešlo by aplikovat osvobození od daně z přidané hodnoty? Tak na tyto a mnohé další otázky nám odpoví informace Generálního finančního ředitelství z konce roku 2015, která je věnována právě uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH“), u nemovitých věcí po 1. 1. 2016. Informace je reakcí na zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění některá ustanovení ZDPH, především ustanovení § 56 a § 56a ZDPH. Zákon č. 360/2014 Sb. nabyl platnosti 1. 1. 2015, účinnost některých ustanovení však byla posunuta až na 1. 1. 2016. Mezi ustanoveními, u kterých byla takto posunuta účinnost, jsou právě ustanovení týkající se transakcí s nemovitými věcmi.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 4/2016.