Vydáno: 1. 1. 2019
013 – Software Softwarem rozumíme programové vybavení počítače, které účetní jednotka buď vytvořila vlastní činností, a to za účelem obchodování s ním, nebo jej nabyla od jiné účetní jednotky.