Vydáno: 1. 1. 2019
019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Mezi nejtypičtější zástupce této složky nehmotného majetku patří emisní povolenky, a dále preferenční limity.