Vydáno: 1. 1. 2019
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů Pěstitelskými celky trvalých porostů rozumíme: