Vydáno: 1. 1. 2019
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny Na účtu Dospělá zvířata a jejich skupiny vykazujeme bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, psů, ovcí, koz a hus. Dále jsou na tomto účtu vykazovány základní stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, jako např. muflonů, daňků, jelenů a pštrosů. Nelze rovněž opomenout dostihové a tažné koně, osly, muly a mezky.