Vydáno: 1. 1. 2019
031 – Pozemky Na tomto účtu účetní jednotky evidují veškeré pozemky za předpokladu, že nejsou zbožím, a to bez ohledu na výši ocenění. Součástí pozemků jsou zároveň porosty. V souladu s NOZ jsou stavby nedílnou součástí pozemku, nicméně pro potřeby účetnictví, jde-li, by měl být samostatně vykázán pozemek a samostatně vykázána stavba.