Vydáno: 1. 1. 2019
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku. V okamžiku zařazení tohoto majetku do používání účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 041, a to na vrub příslušného účtu účtové skupiny 01.