Vydáno: 1. 1. 2019
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Na tomto účtu evidujeme uhrazené zálohy související s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotky by měly o poskytnuté záloze účtovat až v okamžiku její faktické úhrady, nikoliv již v okamžiku přijetí zálohové faktury.