Vydáno: 1. 1. 2019
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Na tomto účtu evidujeme uhrazené zálohy související s pořizováním dlouhodobého finančního majetku. Účetní jednotky by měly o poskytnuté záloze účtovat až v okamžiku její faktické úhrady. Následný dluh je snížen o hodnotu uhrazené zálohy.