Vydáno: 1. 1. 2019
063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly Na tomto účtu účetní jednotky vykazují podíly představující ostatní majetkové účasti na jiných účetních jednotkách. Při pořízení jsou tyto účasti oceňovány v pořizovací ceně, přičemž k rozvahovému dni je třeba přecenit tyto účasti na reálnou hodnotu, a to s dopadem do vlastního kapitálu. Veškeré rozdíly z přecenění jsou vedeny na samostatném analytickém účtu.