Vydáno: 1. 1. 2019
065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Na tomto účtu účetní jednotky vykazují dluhové cenné papíry držené dlouhodobě a do splatnosti. Jedná se zejména o nakoupené dluhopisy, drží-li je účetní jednotka déle než jeden rok; v rámci tohoto účtu lze rovněž účtovat i o směnkách jako cenném papíru.