Vydáno: 1. 1. 2019
066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Na tomto účtu účetní jednotky evidují poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry účetním jednotkám ve skupině. Na rozdíl od ostatních složek dlouhodobého finančního majetku jsou zápůjčky oceňovány ve jmenovitých hodnotách. Vzhledem k tomu, že jsou zápůjčky a úvěry úročeny, je třeba tyto úroky časově rozlišovat. Jedná-li se o spojené osoby, potom by měl být úrok stanoven na úrovni 140 % diskontní sazby ČNB k datu uzavření smlouvy o úvěru (půjčce).