Vydáno: 1. 1. 2019
068 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením dlouhodobého finančního majetku. V okamžiku zařazení tohoto majetku do používání účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 068, a to na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06.