Vydáno: 1. 1. 2019
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy nehmotných výsledků vývoje v průběhu jejich životnosti. Nehmotné výsledky vývoje účetní jednotky odpisují po dobu 3 let. Od roku 2018 jsou nehmotné výsledky výzkumu vykazovány přímo jako náklady období, v němž byly vynaloženy.