Vydáno: 1. 1. 2019
074 – Oprávky k ocenitelným právům Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy ocenitelných práv v průběhu jejich životnosti. Ocenitelná práva účetní jednotky odpisují po dobu 6 let.