Vydáno: 1. 1. 2018
079 – Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy preferenčních limitů v průběhu jejich držby účetní jednotkou.