Vydáno: 1. 1. 2018
081 – Oprávky ke stavbám Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy staveb v průběhu jejich životnosti.