Vydáno: 1. 1. 2019
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy samostatných movitých věcí v průběhu jejich životnosti.