Vydáno: 1. 1. 2019
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy pěstitelských celků trvalých porostů v průběhu jejich životnosti.