Vydáno: 1. 1. 2019
091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění složek dlouhodobého nehmotného majetku. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.