Vydáno: 1. 1. 2019
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění složek dlouhodobého hmotného majetku. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.